News    Music     Film     Fashion    Fun   Software

 

Bộ từ điển online lớn nhất hiện nay, cập nhật thường xuyên . Bạn có thể tra qua lại bốn ngôn ngữ khác nhau (Việt-Anh-Pháp-Trung)

Để nghe phát âm một từ, bạn Click vào hình cái loa -  - ở góc trên bên trái sau khi tra từ.